FORENING

undrevaerksfoto-til-web-u-text

UNDREVÆRKET er en teater- og kunstproduktions forening, som har til huse i et tidligere missionshus på Kirkevej 2  i Gudhjem. Huset er ejet af foreningen. Vi modtager pt. ikke driftsstøtte.

 

FORMÅL: At skabe og vise professionel scenekunst og kunstprojekter – lokalt, nationalt og internationalt.

At forske i – og eksperimentere med – udviklingen af nye udtryk, former, spillerum og arbejdsmetoder indenfor scenekunst og kunstprojekter.

At eje og drive ejendommen; Kirkevej 2, 3760 Gudhjem som et professionelt scenekunst- og kunstcenter for kulturlivet i Gudhjem, på Bornholm, nationalt og internationalt.

At tiltrække professionelle kunstnere fra indland og udland med tre formål:

  • udnytte Gudhjem/Bornholms potentiale som arbejdssted for kunstnere
  • bidrage til kulturlivet i Gudhjem og på Bornholm via deres ophold
  • virke som kulturelle ambassadører for Gudhjem og Bornholm

At støtte op om kunstneriske aktiviteter, der involverer børn og unge fra Gudhjem/Bornholm og lægge lokaler til.

 

BESTYRELSE

Else With, tidl. administrator på AFUK (Formand)

Klaus Risager, teaterkomponist og musiker med hus i Gudhjem

Sissel Romme Christensen, scenograf

J0 Dam Kærgaard, Billedkunstner og galleriejer

 

FAGLIG LEDELSE

Helene Høm, opvokset i Gudhjem, uddannet scenekunstner ved Norwegian Theatre Academy i 2004

Thomas Danielsen, opvokset i Rønne, uddannet scenekunstner ved Ecole Philippe Gaulier , Commedia School og Århus Teater Akademi.

 

MEDLEMMERNE består af personer, der har interesse i foreningen og gerne vil støtte den. Undreværket arbejder på en ligevægt mellem professionelle kunstnere fra ind- og udland og lokale medlemmer.

Bliv medlem for 150 kr om året og støt den eksperimenterende scenekunst i Danmarks yderområder, få vores nyhedsbrev, lej vores øvelokaler i Gudhjem og få rabat ved forestillinger. Kontakt os på undrevaerket@gmail.com

VEDTÆGTER

http://undrevaerket.dk/vedtaegter/

NYHEDSBREVE

http://undrevaerket.dk/nyhedsbrev-1-2016/

http://undrevaerket.dk/nyhedsbrev-2-2016/

http://undrevaerket.dk/nyhedsbrev-1-2017/

http://undrevaerket.dk/nyhedsbrev-2-2017/

http://undrevaerket.dk/nyhedsbrev-3-2017/

http://undrevaerket.dk/nyhedsbrev-1-2018/