FORSIDE

På den ekstraordinære generalforsamling afholdt i marts 2021, blev der stemt for at sælge ejendommen Kirkevej 2, 3760 Gudhjem til Helene Høm og Thomas Danielsen, for at sikre husets fremtidige bevarelse, drift og liv som kultursted i Gudhjem.

Selve foreningen fortsætter og vil fortsat have aktiviteter i huset.

 

Derfor indkalder vi nu til

Ekstra ekstraordinær generalforsamling torsdag 8.april kl. 16.30 (til 17.30)

Dagorden:

 

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Godkendelse af generalforsamlingens beslutning om salg af Kirkevej 2 til Helene Høm og Thomas Danielsen og generalforsamlingens beslutning om at lave de nødvendige vedtægtsændringer i den forbindelse, begge dele vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 18.03.2021.
  3. Valg af bestyrelse. Den nye bestyrelse træder i kraft, når salget af Kirkevej 2 er gennemført.
  4. Eventuelt

 

Man må pt. forsamles 10 personer.

Bliver vi mere end det, foregår det udendørs (hvor man må være op til 25 i “organiseret foreningsregi”).

 

 

HISTORIEN Som kulturforening har Undreværket kun kunnet eksistere, ved at Helene Høm og Thomas Danielsen har taget alle kulturelle initiativer gennem årene (siden starten i 2016) og har brugt mange frivillige arbejdstimer.

 

De har også lagt omkring 30.000 – 40.000 kr. årligt til driften af huset.

 

Allerede ved forrige generalforsamling i 2018 måtte vi i bestyrelsen desuden erkende, at hovedvægten på teaterproduktioner ikke er holdbar i længden. Det har ikke været muligt at få det til at hænge sammen, hverken publikumsmæssigt, arbejdsmæssigt eller økonomisk.

 

Endeligt trænger ejendommen på Kirkevej 2 i den grad til vedligeholdelse og et løft, hvis det forsat skal kunne fungere som ramme for kunstneriske arbejdspladser og forskellige kulturelle aktiviteter til glæde for Gudhjem.

 

FREMTIDEN Thomas Danielsen og Helene Høm vil gerne købe ejendommen og finansiere en renovering, hvis de kan få ejerskab over huset. Her vil de etablere to selvstændige kulturarbejdspladser og have deres fremtidige virke i Gudhjem.

 

Kirkevej 2 vil derfor fremover have tre grundpiller :

  • En selvstændig virksomhed: Atelier og billedkunst.
  • En selvstændig virksomhed: scenekunst, undervisning og kurser
  • Undreværkets foreningsaktiviteter (teater, udstillinger, foredrag, kurser, yoga o.l )

 

Foreningen vil fortsat have hjemsted på Kirkevej 2, 3760 Gudhjem.

 

PRISEN er fastlagt efter to uafhængige ejendomsvurderinger, foretaget af Home Bornholm og EDC Bornholm, og nettoprovenuet vil, i henhold til Undreværkets vedtægter, gå til andre professionelle kulturelle aktiviteter i Gudhjem.

 

Salget vil blive omfattet af en 10-årig klausul om, at Kirkevej 2 kun må benyttes til kulturelle formål.

 

Stemmes der for et salg, skal medlemmerne godkende vedtagelsen på en ekstra-ekstraordinær generalforsamling i april 2021.

 

Det ændrede ejerforhold af Kirkevej 2 er den 24. 03 blevet godkendt af Gudhjem By –og Museumsforening, ifølge Undreværkets vedtægter.

—-

 

Undreværket er et tidligere missionshus, der i dag danner ramme om professionelle kunst- og teaterprojekter. Stedet, der befinder sig i bjergbyen Gudhjems små gader, er startet i 2016 af Thomas Danielsen og Helene Høm. Begge er professionelle kunstnere med bornholmske rødder. Vi er en forening og har lige nu ca. 30 medlemmer.

Er du interesseret i at blive medlem? Skriv til: undrevaerket@gmail.com

 

AKTUELT

Bestyrelsen består pt. af Else With,Klaus Risager & Thomas Danielsen, suppleanter Ida Marie Tjalve, Helene Høm

Thomas Danielsen forbereder kunstertræffet “Uden Titel” planlagt til April/maj 2021

Det internationale kursus “The Discipline of Freedom” med underviserne Nancy Spanier og Paul Oertel (USA/FR) for scenekunstnere, manuskriptforfattere m.m. er pga corona udsat til 2022.

Helene Høm forventer igen i år at åbne sommerudstilling i slutningen af maj 2021.

 

UNDREVÆRKET logo blåt web

Undreværket, Kirkevej 2, 3760 Gudhjem

Find os mellem biografen og Gudhjem Kirke.

Tel: +45 / 26 13 18 83 el. 28 12 03 35

Email: undrevaerket@gmail.com