FORSIDE

Ekstraordinær generalforsamling : Torsdag 18.marts på Kirkevej 2, 3760 Gudhjem kl.16.30 -17.30

 

Bestyrelsen foreslår, at foreningen sælger Kirkevej 2 til Helene Høm og Thomas Danielsen for at sikre husets fremtidige bevarelse, drift og liv som kultursted i Gudhjem.

Foreningen fortsætter og vil fortsat have sine aktiviteter i huset.

 

Kun medlemmer kan afgive stemme. Bliver vi mere end de lovlige 10 personer, afholdes generalforsamlingen udendørs (hvor man må være op til 25).

 

ÅRSAGEN Som kulturforening har Undreværket kun kunnet eksistere, ved at Helene Høm og Thomas Danielsen har taget alle kulturelle initiativer gennem årene (siden starten i 2016) og har brugt mange frivillige arbejdstimer.

 

De har også lagt omkring 30.000 – 40.000 kr. årligt til driften af huset.

 

Allerede ved forrige generalforsamling i 2018 måtte vi i bestyrelsen desuden erkende, at hovedvægten på teaterproduktioner ikke er holdbar i længden. Det har ikke været muligt at få det til at hænge sammen, hverken publikumsmæssigt, arbejdsmæssigt eller økonomisk.

 

Endeligt trænger ejendommen på Kirkevej 2 i den grad til vedligeholdelse og et løft, hvis det forsat skal kunne fungere som ramme for kunstneriske arbejdspladser og forskellige kulturelle aktiviteter til glæde for Gudhjem.

 

FREMTIDEN Thomas Danielsen og Helene Høm vil gerne købe ejendommen og finansiere en renovering, hvis de kan få ejerskab over huset. Her vil de etablere to selvstændige kulturarbejdspladser og have deres fremtidige virke i Gudhjem.

 

Kirkevej 2 vil derfor fremover have tre grundpiller :

  • En selvstændig virksomhed: Atelier og billedkunst.
  • En selvstændig virksomhed: scenekunst, undervisning og kurser
  • Undreværkets foreningsaktiviteter (teater, udstillinger, foredrag, kurser, yoga o.l )

 

Foreningen vil fortsat have hjemsted på Kirkevej 2, 3760 Gudhjem.

 

PRISEN er fastlagt efter to uafhængige ejendomsvurderinger, foretaget af Home Bornholm og EDC Bornholm, og nettoprovenuet vil, i henhold til Undreværkets vedtægter, gå til andre professionelle kulturelle aktiviteter i Gudhjem.

 

Salget vil blive omfattet af en 10-årig klausul om, at Kirkevej 2 kun må benyttes til kulturelle formål.

 

Stemmes der for et salg, skal medlemmerne godkende vedtagelsen på en ekstra-ekstraordinær generalforsamling i april 2021.

 

Det ændrede ejerforhold af Kirkevej 2 skal også godkendes af Gudhjem By –og Museumsforening, ifølge Undreværkets vedtægter.

—-

 

Undreværket er et tidligere missionshus, der i dag danner ramme om professionelle kunst- og teaterprojekter. Stedet, der befinder sig i bjergbyen Gudhjems små gader, er startet i 2016 af Thomas Danielsen og Helene Høm. Begge er professionelle kunstnere med bornholmske rødder. Vi er en forening og har lige nu ca. 30 medlemmer.

Er du interesseret i at blive medlem? Skriv til: undrevaerket@gmail.com

 

AKTUELT

Vi har i januar netop holdt generalforsamling. Den måtte i flere omgange aflyses i efteråret, men vi endte med en digital generalforsamling den 27.januar.  Du kan læse vores årsberetning under menu punktet FORENING.

Bestyrelsen består af Else With,Klaus Risager & Jette Glavind Pedersen, suppleant Ida Marie Tjalve.

Thomas Danielsen forbereder kunstertræffet “Uden Titel” planlagt til April/maj 2021

Det internationale kursus “The Discipline of Freedom” med underviserne Nancy Spanier og Paul Oertel (USA/FR) for scenekunstnere, manuskriptforfattere m.m. er pga corona udsat til 2022.

Helene Høm forventer igen i år at åbne sommerudstilling i slutningen af maj 2021.

 

UNDREVÆRKET logo blåt web

Undreværket, Kirkevej 2, 3760 Gudhjem

Find os mellem biografen og Gudhjem Kirke.

Tel: +45 / 26 13 18 83 el. 28 12 03 35

Email: undrevaerket@gmail.com