EXHIBITION

FRA EN VERDEN TIL EN ANDEN

“From one world to another” by visual artist Helene Høm, Bornholm

“…The problem begins with that word WORLD.
It means two such opposite things.
The real, which we cannot see,
and the invented, which we cannot escape.”
(Richard Powers, The Overstory, 2018)

“…In the artistic process with this exhibition, I have had a foot in both worlds. One world I can grasp with my mind and recognise in its form, and another world, that I don’t know about, but which I can give an artistic expression from time to time.
Something in the new resonates deeply with me, even though a lot of things can look pretty hopeless at the moment. I try to convey that resonance.”

“Problemet begynder med det ord VERDEN.
Det betyder to så modsatte ting.
Den virkelige, som vi ikke kan se,
og den opfundne, som vi ikke kan undslippe.”

“…I processen med denne udstilling har jeg stået med et ben i hver verden. Den verden, jeg kan begribe med min tanke og genkende i sin form, og en anden verden, som jeg ikke kender til, men som jeg alligevel glimtvis har kunnet give et udtryk.
Noget i det nye vækker en dyb genklang i mig, selvom meget lige nu kan se temmelig håbløst ud. Jeg forsøger at viderebringe den genklang.

Adresse:
Undreværket
Kirkevej 2
3760 Gudhjem
Tel +45 /26 13 18 83 / undrevaerket@gmail.com

Opening hours:

Bornholms Kulturuge/ Bornholm Culture Week 2023:
Lørdag 16.09.: 13.00-17.00
Søndag 17.09.: 13.00-17.00

Fredag 22. 09 : 13.00-17.00(+ artist talk kl.17.00)
Lørdag 23. 09: 13.00-17.00
Søndag 24.09.: 13.00-17.00

 

HELENE HØM (f.1972)

Visual artist Helene Høm experiments between the understandable and abstraction in a working process, where motifs, colors and ornaments are mixed ind order to let subtle impressions and themes emerge – often with elements of mystery. The landscapes and the daily life around Gudhjem are used for her working process that wander between the careful and the spontaneous.

She acquired a physical and performative approach to visual arts at Norwegian Theater Academy in 2001-2004 (BA). Methods and expressions from visual art, architecture and installation art were used in the work with performance and theatre. As part of that, Helene Høm started painting during her academy years with the Swedish artist Hans-Ove Granath as professor and mentor. Today the she uses improvised choreography and physical improvisation as the essential starting point for her painting process in the studio.

“It´s all about presence. I need to create from a point that is not mental, but rather intuitive, sensory and enquiring.”

Helene Høm is the fourth generation in an artist family that goes back to Hjorths Keramik in Rønne and the Bornholm painters.

HELENE HØM eksperimenterer mellem det forståelige og det abstrakte i en arbejdsproces, hvor motiver, farver og ornamenter blandes for at lade subtile indtryk og temaer træde frem – ofte med elementer af mystik. Hun er oprindeligt uddannet (BA) fra Akademi for Scenekunst i 2001-2004, i dag kaldet NTA. Her hun tilegnede sig en fysisk og visuel tilgang til billedkunst og scenekunst. I dag bruger hun improviseret koreografi og fysisk improvisation som udgangspunkt for sin maleproces.

“…Det hele handler om at være til stede. Jeg er nødt til at skabe udfra et punkt, der ikke er mentalt, men snarere intuitivt, sanseligt og undersøgende.”

Helene Høm er fjerde generation i en bornholmsk kunstnerfamilie, der går tilbage til Hjorths Keramik og Bornholmermalerne.

www.helenehoem.dk

 

 

2022

A 6 min. reportage made by TV2/Bornholm 14.06.2022 about Helene Høm and her work with the exhibition UNKNOWN LAND 2022:

Link til TV-PROGRAM “Ukendt land” 2022

“Kulturreportagen” (6. min) af TV2/Bornholm 14.06.2022 om Helene Høm og arbejdet med udstillingen Ukendt Land i 2022

Kort biografi:  Helene Høm eksperimenterer mellem det forståelige og det abstrakte i en arbejdsproces, hvor motiver, farver og ornamenter blandes, ofte med undertoner af mystik. Hun er oprindeligt akademi-uddannet performer fra statsuddannelsen Akademi for Scenekunst, Norge, i 2001-2004 (BA).Her blev metoder og udtryk fra billedkunst, arkitektur og installationskunst brugt i arbejdet med at skabe performances og teater. Som en del af uddannelsen begyndte hun her at male med billedkunstner Hans Ove Granath som professor.

Efter at have arbejdet i mere end 25 år i krydsfeltet mellem kunst og teater – med lige dele arbejde i atelieret og på scenen – valgte hun i 2018 at etablere sig som billedkunstner i Gudhjem. (Foto : Thomas Danielsen)

Short biography: Helene Høm experiments between the understandable and the abstract in a working process where motifs, colors and ornaments are mixed so that subtle impressions and themes can emerge – often with undertones of mystery. The landscapes and life around Gudhjem are used for artistic investigations that wander between the meticulous and the spontaneous. She was originally trained as a performer (BA) from the Norwgian Theatre Academy 2001-2004. Here, methods and expressions from visual arts, architecture and installation art were used in the work of creating performance and theater. As part of that, she started painting. As her graduation project, she made a series of paintings based on a theater script, with professor and visual artist Hans-Ove Grantah (SE) as her mentor.

After working for more than 25 years in the intersection between art and theater – with equal parts work in the studio and on stage – she chose in 2018 to establish herself as a visual artist in Gudhjem. (Photo: Thomas Danielsen)