THE DISCIPLINE OF FREEDOM

At udvikle en disciplin, der er så sikker, og en ånd der er så sand, at man kan tillade sig at være fuldstændig spontan” (Pico Lyer, “The Lady & The Monk”)

September 2024: Internationalt kursus for kunstnere med Paul Oertel og Nancy Spanier fra Performance inventions (US/F)

Der undervises i krydsfeltet kunstnerisk/personlig udvikling (og ånd). Et arbejde, der leder ind til et dybere kendskab til den enkeltes kunstneriske kerne og arbejdsmetode(r), hvorfra autenticitet, lyst og personligt udtryk springer. Underviserne arbejder individuelt med deltagerne og former undervisningen i forhold til det, der fremmer udtrykket, og hvad den enkelte deltager kan og vil lige nu.

Deltagerne bevidner hinanden i arbejdet som en slags master-class, der ikke tager udgangspunkt i undervisernes kunstneriske praksis, men derimod i hver enkelt deltagers.

The discipline of freedom handler om kunstnerisk spontanitet og er for den, der ønsker en slags ikke-system, der hovedsageligt er skabt til vedkommende, af vedkommen selv. Det er for den kunstner, der ønsker at finde sin egen personlige teknik med en subtil og samtidig udfordrende vejledning.

Underviserne kan også udvikle forløb, hvor flere kursister tager del og på den måde er med til at fremme hinandens proces. Undervisningen kan desuden bevidstgøre, hvad den kunstneriske ide indeholder – uanset medie/fag –  og få den til at spire i en form.

PRAKTISK

Datoer, workshop 1: Den 9.-13. september 2024 (med ankomst 8. september, afrejse 14. september).Der undervises 5 dage i 4 timer dagligt, og med mulighed for at arbejde i Undreværket resten af tiden i undervisningsdagene. Deltagerne forventes at deltage alle dage.

Datoer, workshop 2: Den 23.-27. september 2024 (med ankomst 22.september, afrejse 28.september).Der undervises 5 dage i 4 timer dagligt, og med mulighed for at arbejde i Undreværket resten af tiden i undervisningsdagene. Deltagerne forventes at deltage alle dage.

Deltagere: Max 6 deltagere pr. kursus. For bornholmske, danske og internationale kunstnere, der arbejder professionelt.  Teaterfolk, kunstnere, skribenter m.m. OBS: For at sikre gensidig forståelse af workshoppens indhold og kvalitet, interviewes nye interesserede deltagere, før de antages på workshoppen.

Sted: Workshoppen finder sted i Undreværkets lokaler i bjergbyen Gudhjem på Bornholm.

Pris (for en workshop):  DKK 4.000.Et ikke-refunderbart depositum på DKK 2.000 skal betales ved tilmelding. Deadline for depositum er 1. maj 2024. Deadline for endelig betaling er 1. juli.
Rejsende deltagere vil blive indkvarteret lokalt til en pris på ca. 1.500 DKK  i egne værelser med fælles faciliteter. Denne pris vil forhåbentlig blive reduceret ved hjælp af finansiering og forhandlinger med lokale Airbnbs.

 

Støttet af: Vi fundraiser i foråret 2024…

Kontakt: Arrangør Thomas Danielsen tlf. +45 28 12 03 35 /mail: undrevaerket@gmail.com

 

UNDERVISERNE

Workshoppen er udviklet af den interdisciplinære performer og danser Paul Oertel (USA) i tæt samarbejde med den amerikanske koreograf Nancy Spanier (USA).

Siden 2005 har de afholdt Dicipline of Freedom – workshops i flere lande, herunder England, Skotland, Wales, Frankrig og i Danmark på Odsherred Scenes Art Center. Siden 2018 også i Undreværket i  Gudhjem på den bornholmske klippekysten, hvor natur, fred og fordybelse skaber unikke rammer for den kunstneriske udvikling.

Paul Oertel og Nancy Spanier grundlagde et af de første officielt kombinerede danse- og teaterkompagnier i 1970’erne i USA og har foretaget omfattende internationale turnéer med deres kompagni: The Nancy Spanier Dance Theatre of Colorado.

De var faste undervisere i 70’erne og frem til 2005 på progressive universiteter i USA – University of Colorado og Naropa University, begge i Boulder, Colorado. Siden da har de undervist og været konsulenter i fire årtier på universiteter og på danse- og teaterskoler internationalt.

De har livslang erfaring med at sammensætte hybrider mellem flere discipliner og udtryksformer. I dag bor de på et landsted i Sydfrankrig og har indrettet et studie, hvor kunstnere fra hele verden kommer på besøg og får undervisning og vejledning. Paul har desuden studeret adskillige discipliner i kropsbevidsthed og spiritualitet.

                      “At arbejde med mentorer som Paul Oertel og Nancy Spanier er en unik mulighed. Ingen kan som dem skabe rammer for og facilitere en workshop, som er så givende på så højt et niveau…” (Deltager, Bornholm 2018)

                    “Oertel & Spanier søger at afdække universelle principper der ligger til grund for al kreativ aktivitet og tillader opdagelsen af større tilgang, rigere kunstfærdighed og følelsesmæssig og fysisk frihed’ (Deltagercitat fra performanceinventions)

Link til performanceinventions.org